Nye regler om glutenfritt fra jan 2012

10. juli 2009 trådte den nye forskriften om sammensetning og merking av næringsmidler til personer med glutenintoleranse i kraft.Forskriften bestemmelser gjelder fra 1. januar 2012,men næringsmidler som oppfyller bestemmelsene i forskriften kan markedsføres allerede nå.

Det nye regelverket innebærer at den øvre grensen for innhold av gluten i produkter til personer med glutenintoleranse senkes fra 200 mg gluten/kg til 100 mg gluten/kg.
 
Forskrift om sammensetning og merking av næringsmidler til personer med glutenintoleranse omfatter:
1. næringsmidler til personer med glutenintoleranse som består av, eller inneholder ingredienser av hvete, rug, bygg eller krysninger av disse og som er spesielt behandlet for å redusere gluteninnholdet. Disse produktene må ikke ha et gluteninnhold over 100 mg/kg i produktet som selges til forbrukeren. Slike produkter kan merkes "svært lavt gluteninnhold".
Dersom gluteninnholdet i slike produkter ikke overstiger 20 mg gluten /kg i næringsmidlet solgt til forbruker, kan de merkes ?glutenfri?.
 
2. næringsmidler til personer med glutenintoleranse som består av en eller flere ingredienser som erstatning for hvete, rug, bygg, eller krysninger av disse. Produktene må ikke ha et gluteninnhold over 20 mg/kg i produktet som selges til forbruker. Produktene kan merkes ?glutenfri?.
 
3. vanlige næringsmidler dersom gluteninnholdet ikke overstiger 20 mg/kg i produktet solgt til forbruker. Produktene kan merkes ?glutenfri?.
 
I vurderingen av om et vanlig næringsmiddel kan merkes ?glutenfri? må hensynet til villedning taes med. Merkingen skal ikke kunne villede kjøper til å tro at det aktuelle produktet har spesielle egenskaper når alle andre tilsvarende produkter har de samme egenskapene, jf. forskrift om merking mv av næringsmidler, § 5.
Produkter som tidligere kunne merkes ?naturlig fri for gluten? skal, i henhold til den nye forskriften, merkes ?glutenfri?.
Forskriften åpner ikke for at vanlige næringsmidler kan merkes ?svært lavt gluteninnhold?.
Benevnelsene ?glutenfri? og ?svært lavt gluteninnhold? skal stå i nær tilknytning til varebetegnelsen.
 
Konsekvenser for industri og forbruker
I dag praktiseres 200 mg gluten/kg som øvre nivå for gluteninnhold i produkter til personer med glutenintoleranse. Forskriftens øvre grense er satt til 100 mg gluten/kg. Forskriften har bestemmelser for to glutennivåer. Produkter i de to kategoriene skal merkes forskjellig slik at personer med glutenintoleranse kan velge ut i fra ønske og behov. Dette er en endring fra hvordan produktene merkes i dag.
De aktuelle næringsmidlene merkes i dag "naturlig fri for gluten" og "glutenfri". I henhold til den nye forskriften skal produktene merkes "glutenfri" og "svært lavt gluteninnhold".
Produktutvalget vil bli større for brukergruppen. Selv om øvre nivå av gluten er strammet inn, tillates det nå ?renset? havre i produktene. I tillegg tillates merkingen ?glutenfri? av vanlige næringsmidler dersom innholdet av gluten er mindre enn 20 mg/kg i næringsmidlet solgt til forbruker. Helsemessig vil det for de fleste brukere være en fordel at øvre nivå av tillatt gluten i produktene er strammet inn.
Industrien må endre sammensetning i de produkter som ikke oppfyller kravene til tillatte glutennivåer. Merkekravene tilsier at det må trykkes opp ny emballasje med korrekt merking.
 
Meldeplikt og godkjenning
Glutenfri produkter skal ikke meldes, eller godkjennes av Mattilsynet, så sant de ikke også er tilsatt vitaminer og mineraler (beriket). Tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler skal, med visse unntak, forhåndsgodkjennes av Mattilsynet. Mer informasjon om søknadsprosedyrer for godkjenning av berikede matvarer finner du til høyre i skjermbildet.
 
Overgangsperioder
Forskriften gjelder fra 1. januar 2012. Produkter som oppfyller bestemmelsene i forskriften kan imidlertid omsettes allerede nå. Den lange overgangstiden er gitt fordi mange produkter på markedet har lang holdbarhetstid, og for å gjøre det mulig for industrien å tilpasse produksjonsprosessene om nødvendig.
 
Gamle og nye regler om hverandre
I en overgangsperiode på knappe tre år vil det derfor være forskjellige grenser for innhold av gluten i matvarer som er merket glutenfrie,avhengig av om virksomheten bruker gamle retningslinjer eller nye regler.
 
Kilde regelhjelp.no
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...Signatur

2 tanker

Hm.. prøvde å kommentere dette innlegget igår, men det gikk ikke inn, bare stod og jobbet lenge.

Anyway: Det er bra det blir strengere på merkingen. Jeg vet at mange med cöliaki reagerer på de små mengdene med gluten som finnes i glutenfritt idag, og må kun spise naturlig glutenfritt.

Jeg fikk ikke med meg om det fortsatt skal merkes om det er naturlig fritt for gluten, men det håper jeg. :-)

forandringensvei

05.apr.2011 kl.18:19

Ellen: ja, dette er godt nytt dette. Mange kan få et noe enklere liv med den merkingen. Ps - vet at blogg.no hadde noe tekniske problemer i går...

Skriv en ny tanke

forandringensvei

forandringensvei

37, Ringerike

Min og min families vei til en sunnere og bedre livsstil. Her har dere både oppturer, nedturer, feilskjær, nye ideer, inspirasjon, oppskrifter og ellers det jeg opplever på forandringens vei.

Mine tanker i kategorier

Tilbakeblikk i mine tanker

hits